Filmens historia

Fransk film

Mellan 1930 och 1945 är starten av klassisk film. Med uppkomsten av ljudfilmer förändras film och filmvärlden.
Regissörer byter stil samtidigt som lju