Många fick en chock när elräkningarna damp ner i brevlådan under vintern 2021-2022. De som hade rörligt elpris blev hårt drabbade av de skenande elpriserna och många försökte hitta sätt att minska sina utgifter för elkonsumtionen. Ett sätt att få ner kostnaden för sin elförbrukning är att byta elavtal. Genom att jämföra olika elavtal kan man hitta ett som är billigare och bättre än det man har.

 

Se på film med gott samvete

Att konsumera film på tv:n eller datorn är inte alltid så tillfredsställande, speciellt inte när man vet att elen är rekorddyr. Då gäller det att hitta alternativa sätt att förbruka el på om man vill kunna fortsätta se på film och serier med gott samvete. Om du har drabbats hårt av prisökningen på elen kan du göra en hel del för att minska dina utgifter. Bland annat kan du:

  • Byta elbolag.

Att byta elbolag är enkelt. Jämför elbolagen för att komma fram till ett som passar dig som handen i handsken. Oavsett om det är priset som är viktigast eller var elen kommer ifrån, kan du lätt göra en jämförelse hos Elskling för att hitta det perfekta elbolaget för dig.

  • Byta till fast elpris.

Har du rörligt elpris? I så fall är du en av alla dem med rörligt elpris som drabbats hårdast av prisökningen på el. De med fast elpris drabbades nämligen inte alls av ökningen på samma sätt. Även om rörligt elpris många gånger har lönat sig ekonomiskt så ser det inte ljust ut för rörligt elpris i framtiden. Med fast elpris kan du sova gott om natten, oavsett årstid.

  • Spara på elen.

För att hålla elpriset nere är det så klart även viktigt att hålla elförbrukningen nere. Det gör du enklast genom att vara medveten om hur du förbrukar din el. Att släcka lampor i rum du inte är i och byta ut gammal elektrisk utrustning till moderna och energisnåla apparater är två enkla sätt att minska din elförbrukning.

  • Skaffa solceller.

Komplettera elen i vägguttaget med solceller. Då blir du mindre beroende av den traditionella elen och kan bli mer självförsörjande på el. Du behöver inte sätta upp några solceller på taket om du inte kan eller vill göra det. Det räcker med att köpa en enklare solcellsladdare för mobilen eller datorn.