Filmens historia

Gör reklamfilm

En reklamfilm skiljer sig från vanlig spelfilm på många sätt, men det finns också en hel del likheter. Bägge varianterna […]